OPERA 70-1000 kW

Opis znajduje się na stronie produktu w kategorii urządzeń: 
STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE [70-2600 kW] 
pod adresem dostępnym w linku: OPERA

/ Dokumentacja