Wytwornica pary wodnej EVA

Wytwornica pary wodnej EVA to tzw. wytwornica pośrednia czyli produkująca jedno medium poprzez podgrzewanie innym medium – grzewczym. Wytwornice pary EVA pracują wraz z instalacjami oleju termalnego w przypadku np. konieczności  produkcji pary wodnej jako medium uzupełniającego dla obsługiwanego procesu. Nie wymagają montażu palnika, a więc nie wymagają doprowadzenia paliwa, co upraszcza budowaną instalacji i pozwala na montaż w miejscach gdzie standardowy kocioł nie mógłby być zamontowany.

Wytwornice pary produkowane przez firmę Ferroli to kompletny system do wytwarzania pary z układem grzania pośredniego wiązką rurową (demontowalna wiązka w kształcie litery “U”), Projekt, konstrukcja i akcesoria są zgodne z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE (PED). Wytwornice EVA mogą zostać zamontowane w osobnym pomieszczeniu lub nadbudowane na kotle diatermicznym tworząc funkcjonalny, kompaktowy zestaw razem z kotłem. Oferowane wytwornice pary są kompletnymi urządzeniami wyposażonymi w armaturę, pompę zasilającą, automatykę i pulpit sterowniczy. 

DOSTĘPNE MODELE:
- 15 modeli o wydajności od 166 kg/h do 8 300 kg/h
- ciśnienie 12 i 15 bar

/ Dokumentacja

EVA – karta wymiarowa