piątek, 20 września 2019Sprzedaż

tel. 032/ 47 33 100
biuro@ferroli.com.pl
nasi przedstawiciele

/ Serwis / Sieć serwisów autoryzowanych


Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł.

Warunki Techniczne:

1. Kocioł jest poprawnie zamontowany i podłączony do instalacji.

2. Instalacja gazowa jest sprawdzona pod względem szczelności, odebrana i odpowietrzona.

3. Instalacja grzewcza jest sprawdzona i napełniona wodą.

4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i spalinowej jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe)

5. Instalacje posiadają wymagane zabezpieczenia: zawory, filtry.

W przypadku niespełnienia ww warunków Klient może zostać obciążony kosztami niezbędnymi do ich wypełnienia.

szukaj serwisantów ››
Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł; jest pieczątka i data wykonania pierwszego uruchomienia.

3. Od daty pierwszego uruchomienia lub wykonania ostatniego przeglądu gwarancyjnego urządzenia nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

4. Od daty pierwszego uruchomienia nie minęło więcej niż 3 lata dla kotłów marki Ferroli

Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne wykonania instalacji są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe).

PRZEGLĄD GWARANCYJNY JEST PŁATNY, KLIENT POKRYWA KOSZTY REALIZACJI PRZEGLĄDU ORAZ DOJAZDU AUTORYZOWANEGO SERWISU.szukaj serwisantów ››
Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł; jest pieczątka i data wykonania pierwszego uruchomienia.

3. Od daty pierwszego uruchomienia lub wykonania ostatniego przeglądu gwarancyjnego urządzenia nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

4. Od daty pierwszego uruchomienia nie minęło więcej niż 3 lata dla kotłów marki Ferroli

Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne wykonania instalacji są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe).

W przypadku niespełnienia ww warunków Klient może zostać obciążony kosztami niezbędnymi do ich wypełnienia.

NAPRAWA GWARANCYJNA JEST W CAŁOŚCI BEZPŁATNAszukaj serwisantów ››
Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł.

Warunki Techniczne:

1. Kocioł jest poprawnie zamontowany i podłączony do instalacji.

2. Instalacja gazowa jest sprawdzona pod względem szczelności, odebrana i odpowietrzona.

3. Instalacja grzewcza jest sprawdzona i napełniona wodą.

4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i spalinowej jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe)

5. Instalacje posiadają wymagane zabezpieczenia: zawory, filtry.

W przypadku niespełnienia ww warunków Klient może zostać obciążony kosztami niezbędnymi do ich wypełnienia.

szukaj serwisantów ››
Warunki formalne:

1. Klient posiada dowód zakupu urządzenia.

2. Klient posiada ważną kartę gwarancyjną urządzenia; jest pieczątka sprzedawcy i data sprzedaży; jest pieczątka / dane firmy instalującej kocioł.

Warunki Techniczne:

1. Kocioł jest poprawnie zamontowany i podłączony do instalacji.

2. Instalacja gazowa jest sprawdzona pod względem szczelności, odebrana i odpowietrzona.

3. Instalacja grzewcza jest sprawdzona i napełniona wodą.

4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i spalinowej jest zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (Instalacje posiadają aktualne protokoły odbiorowe)

5. Instalacje posiadają wymagane zabezpieczenia: zawory, filtry.

W przypadku niespełnienia ww warunków Klient może zostać obciążony kosztami niezbędnymi do ich wypełnienia.

KOCIOŁ URUCHAMIANY JEST BEZPŁATNIE, KLIENT POKRYWA JEDYNIE KOSZTY DOJAZDU AUTORYZOWANEGO SERWISU.szukaj serwisantów ››

 Serwis firmowyFERROLI Poland:

Tel.+48 32/47 33100,

Tel.kom. +48 604 875 069, +48 513 657 060

 

 

Serwis dla województwa:

-dolnośląskiego

-lubuskiego

-wielkopolskiego

-opolskiego

Firma LEDOX – tel.+48 65/ 529 62 63


 Serwis firmowyFERROLI Poland:

Tel.+48 32/47 33100,

Tel.kom. +48 604 875 069,  +48 513 657 060

 

Serwis dla województwa:

-dolnośląskiego

-lubuskiego

-wielkopolskiego

-opolskiego

Firma LEDOX – tel.+48 65/ 529 62 63