FZ4B

FZ4B to wielofunkcyjny moduł regulacji obiegów grzewczych – sterownik dla systemów strefowych, który może zarządzać obiegami grzewczymi bezpośrednimi, mieszaczowymi oraz zasobnikiem c.w.u. Moduły FZ4B można łączyć ze sobą rozszerzając systemy o praktycznie nieograniczoną liczbę obiegów grzewczych.
 
Żądanie grzania danego obiegu grzewczego może nastąpić za pośrednictwem sygnału OpenTherm (zdalny sterownik ROMEO) lub termostatu włącz/wyłącz (beznapięciowy styk). Każdy obieg może pracować z indywidualną krzywą grzewczą (z wykorzystaniem opcjonalnego czujnika temperatury zewnętrznej). Moduł FZ4B może żądać grzania w sposób bezpośredni z kotłów wyposażonych w protokół OpenTherm lub za pomocą karty przekaźnikowej (z wyjściem z beznapięciowym przekaźnikiem załączającym) SK16504 zawartej w zestawie. 
 
ZALETY:
- Wielofunkcyjny moduł strefowy do regulacji obiegów grzewczych systemu
- Możliwość regulacji do 3 obiegów grzewczych, w tym:
 · 2 obiegów z mieszaczem
 · 1 obiegu bez mieszacza / c.w.u.
- Możliwość łączenia modułów ze sobą
  (łatwa regulacja większej ilości obiegów grzewczych)
 
Numer katalogowy: 013013XO