ROMEO N (RF)

ROMEO N/N FR to nowoczesne zdalne sterowniki adaptacyjne kotła z funkcją regulacji temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu (ROMEO N – model przewodowy, ROMEO N RF – model bezprzewodowy). Oba modele charakteryzują się intuicyjną obsługą i zaawansowaną kotrolą obiegu grzewczego zorientowaną na oszczędną pracę systemu. Wśrod podstawowych funkcji ROMEO N/N RF znajduje się m.in.: regulacja na podstawie temperatury w pomieszczeniu, niezależne sterowanie procesem przygotowania c.w.u., pracą pompy cyrkulacyjnej oraz 1 obiegiem grzewczym bez zaworu mieszającego. ROMEO N/N FR posiadają również funkcję kontroli modulowanej pracy kotła, która poprawia komfort użytkownika i zwiększa oszczędność eksploatacji poprzez wyeliminowanie szczytowej produkcji ciepła w miarę zbliżania się do zadanej temperatury pomieszczenia.

ZALETY:
- Zdalne adaptacyjne sterowniki z funkcją regulacji temperatury 
   w pomieszczeniu
- Model przewodowy (ROMEO N) oraz bezprzewodowy (ROMEO N RF)
- Tryby działania: automatyczny, ciągły, z regulacją czasową c.o. / c.w.u. 
   z niezależnym programowaniem
Tygodniowy programator czasowy c.o.:
  · 6 poziomów dziennej temperatury otoczenia dla każdego dnia tygodnia
  · Minimalny przedział czasowy programowania wynoszący 10 minut
  · 5 wstępnie określonych programów
  · Możliwość działania w trybie ręcznym
  · Funkcja wakacyjna daje możliwość zaoszczędzenia energii podczas 
    nieobecności w domu. Nastawy od 1 godziny do 45 dni
  · Zawsze aktywne zabezpieczenie przed zamarzaniem
Tygodniowy programator czasowy c.w.u.:
  · Dwa tryby pracy: ECO/COMFORT
  · Minimalny przedział czasowy programowania wynoszący 30 minut
  · 2 wstępnie określone programy
Niezależne sterowanie tygodniowe c.w.u./c.o.
- Wyświetlanie wartości odczytywanych przez czujniki kotła, m.in.: 
   ciśnienie w instalacji, temperatura zewnętrzna i moc palnika
- Diagnostyka i informacje o nieprawidłowościach funkcjonowania/ Inne urządzenia