Osprzęt diatermiczny

Oprócz kotłów, Ferroli oferuje również komplet urządzeń i osprzętu towarzyszącego zapewniającego optymalną i bezpieczną pracę całej kotłowni. Nasze doświadczenie i profesjonalne zaplecze techniczne umożliwia dobór osprzętu i urządzeń, tak aby spełnić wszystkie konieczne wymogi stawiane instalacji oraz oczekiwania użytkownika. 

OFERTA:
- w pełni oprzyrządowane (poziomowskaz, zawory, czujnik poziomu), 
  zbiorniki ekspansyjne oleju (pracujące w układzie otwartym
  lub ciśnieniowym)
- zestawy pomp obiegowych w układach jedno lub dwupompowych
  zmontowane na solidnej ramie i wraz z kompletem armatury
  stanowiące samodzielny funkcjonalny moduł obiegu oleju grzewczego
- zmontowane zestawy pompowe (pompa, zawory, orurowanie)
  do napełniania i opróżniania instalacji
- zbiorniki magazynowo zrzutowe, zarówno jednościenne
  do posadowienia w tacy lub dwuścienne do magazynowania oleju
  w trakcie jego wymiany czy remontu instalacji
- wymienniki ciepła do podgrzewania innych mediów,
- dopasowana do wymogów instalacji armatura regulacyjna,
  bezpieczeństwa czy odcinająca  
 
DOSTĘPNY OSPRZĘT:
- zbiornik ekspansyjny (wzbiorczy) systemu otwartego
- zbiornik ekspansyjny (wzbiorczy) systemu zamkniętego (ciśnieniowy)
- grupa pompowa jedno lub dwu pompowa obiegu oleju termalnego
- grupa pompowa do napełniania/ opróżniania instalacji
- zbiornik magazynowy jedno lub dwuścienny
- wymienniki ciepła
- armatura specjalistyczna
- inne wg wymagań